In bepaalde handboeken worden mensen die in de "kunst" naast de vaardigheid van het schrijven mede die van het schilderen beheersen, ook wel "dubbeltalenten" genoemd
Figuren die men dan in Nederland aanwijst, zijn bijvoorbeeld een Jan Wolkers of een Lucebert

Omdat bij mij alle kunst uit dezelfde bron ontspruit en niet uit bijvoorbeeld twee strikt van elkaar gescheiden dimensies,
valt zowel het schrijven als het schilderen onder Golsteynart

Zij hangen met elkaar samen, al is dat met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar
Gangbaar is in bepaalde kringen de opvatting 'een afbeelding zegt meer dan duizend woorden'
Dat is een nogal gemakzuchtige uitspraak, omdat één woord even goed in staat is meer te zeggen dan duizend afbeeldingen

Bij het schilderen van portretten ben ik gericht op gelijkenis. De techniek heb ik op autodidactische wijze ontwikkeld, waarbij abstract en realistisch nog steeds een verrassende symbiose aangaan.

Abstract schilderen is fijn om te doen, en is mij gebleken een training te zijn om daarna weer losser én aandachtiger te kunnen portretteren.

Mijn essays en recensies schrijf ik vanuit onverwachte invalshoek. Los van het zakelijke karakter wil ik dat ze als een mooi stuk proza lezen, omdat schoonheid inspireert.

Mijn gedichten en romans spreken voor zich.