Aan%2520de%2520IJsselkade_edited_edited.jpg

In bepaalde handboeken worden mensen die in de "kunst" naast de vaardigheid van het schrijven mede die van het schilderen beheersen, ook wel "dubbeltalenten" genoemd.

Figuren die men dan in Nederland aanwijst, zijn bijvoorbeeld een Jan Wolkers of een Lucebert.

Omdat bij mij alle kunst uit dezelfde bron ontspruit en niet uit bijvoorbeeld twee strikt van elkaar gescheiden dimensies,
valt zowel het schrijven als het schilderen onder Golsteynart.

Zij hangen met elkaar samen, al is dat met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar.

Gangbaar is in bepaalde kringen de opvatting 'een afbeelding zegt meer dan duizend woorden'.

Dat is een nogal gemakzuchtige uitspraak, omdat één woord even goed in staat is meer te zeggen dan duizend afbeeldingen.